จีเอสเคขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจ
ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาถ่ายทอด Live webcast
กรุณากรอกอีเมลเพื่อที่เราจะได้ส่งการแจ้งเตือนไปยังท่าน

By joining this event, you accept our privacy policy and term of use and confirm that the information you have provided above is correct.
GSK Channel ช่องทางใหม่ที่จะเพิ่มความสะดวกให้ท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายทางการแพทย์ออนไลน์ (webcast) ด้วยตัวท่านเอง ทั้ง Live webcast และ VDO on Demand โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
สำหรับ VDO on Demand ท่านสามารถเข้าร่วมฟัง ณ วันเวลาใดก็ได้ ภายใน 7 วันหลังจากวันแรกที่เริ่มการถ่ายทอด
ท่านสามารถดูตารางการถ่ายทอดได้ที่ GSK channel หรือเพิ่ม GSK channel เป็นเพื่อนในไลน์ Add LINE
PM-TH-NA-WCNT-200002_03/20