กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับชม
Live webcast/ VDO on Demand
By joining this event, you accept our privacy policy and term of use and confirm that the information you have provided above is correct. You have also opted to receive email from GSK which you can opt out anytime from the email you will receive. If you don’t want to subscribe to GSK email at this time, please unselect the box below.
     
GSK Channel ช่องทางใหม่ที่จะเพิ่มความสะดวกให้ท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายทางการแพทย์ออนไลน์ (webcast) ด้วยตัวท่านเอง ทั้ง Live webcast และ VDO on Demand โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
สำหรับ VDO on Demand ท่านสามารถเข้าร่วมฟัง ณ วันเวลาใดก็ได้ ภายใน 7 วันหลังจากวันแรกที่เริ่มการถ่ายทอด
ท่านสามารถดูตารางการถ่ายทอดได้ที่ GSK channel หรือเพิ่ม GSK channel เป็นเพื่อนในไลน์ Add LINE
PM-TH-NA-WCNT-200006_08/20